پیش بینی مقام فولاد

ahan_up By On 22/01/2020 0

این ساختار ارزی کشور ما، در بسیاری جهت ها می‌تواند مهلتی برای پیشرفت صادرات و ارزآوری باشد.  در وضعیت تحریم، ادامه افزایش صادرات فلزات، در کنار افت صادرات نفتی، می ‌تواند اهمیت درآمد های ارزی صنایع فلزی را برای کشور بیشتر کند. اما اکنون با توجه به تهدید تحریم صنایع فلزات اساسی ایران از طرف آمریکا این مهلت ارز آوری می‌ تواند منتهی به آثار ناسازگار شود. 

صادرات فولاد ایران از میانگین یک‌ دهم درصد کل تجارت فولاد دنیا در دهه آخر به ۵/ ۱ درصد آن رسیده که این رقم افزایش بزرگی است. شاید این یک درصد در اندازه جهانی کم به نظر برسد، اما برای پیشرفت صنعت فولاد ایران کلیدی بوده است. توقف حکم کننده بر صنایع و بازار مسکن ایران، در کنار افت هزینه‌ های عمرانی دولت در طرح بودجه ۱۳۹۹ به این معنی است که درخواست های داخلی برای فلزات نمی‌تواند به‌ طور غیر منتظره ۳۵ درصد زیاد شود و جای بازار خارجی را بگیرد.

برچسبها:آهن آپ قیمت لوله

 

قیمت لوله

Add a comment

Anti-spam